Štamparija Tampograf je osnovana 1989. Trenutna pretežna delatnost je ofset štampa.

Danas objedinjuje ofset štampu, digitalnu štampu, pripremu za štampu i knjigoveznicu tako zaokružujući kompletan proces proizvodnje.

 

Istorijat

Štamparija Tampograf osnovana je 1987. godine, a osnovna delatnost joj je bila tampon štampa (štampa na staklo, gumu, plastiku, metal). Postepeno se širila delatnost dodavanjem novih mašina. Mašinski park se u skladu sa vremenom menjao i rastao - sa tampon štampe preko visoke i sito, prešlo se na ofset štampu. Tokom 19 godina, koliko postoji, štamparija je tri puta seljena, od toga poslednji put 1991, kada je konačno smeštena u ulicu Vršačka broj 17, gde se nalazi i danas. Poslovni prostor od 170 m2 je, kao i sama štamparija, podeljen je u tri organizacione celine: odeljenje za pripremu za štamu, za štampu i knjigoveznica.